Klasa patronacka Santander Leasing

Metryka praktyki

Firma: Santander Leasing,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Od ponad 2 lat Santander Leasing jest patronem klasy patronackiej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu. Uczniowie klasy II w zawodzie technik rachunkowości/technik ekonomista otrzymali od Santander Leasing solidną dawkę wiedzy o leasingu, urozmaiconą praktycznymi przykładami, na spotkaniu prowadzonym pracowników Spółki. Uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w specjalnie przygotowanym dla nich programie stażowym.