Klasa dualna Ostrów

Metryka praktyki

Firma: Fabryki Mebli "FORTE",
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W 2021 r. Fabryki mebli „FORTE” we współpracy z firmami ALPLA, Rolstar oraz Schneider, utworzyły branżową klasę dualną Ostrów, w której młodzież kształci się w zawodach mechatronik, operator CNC oraz ślusarz. Uczniowie spędzają dwa dni w tygodniu w zakładzie w Ostrowi Mazowieckiej ucząc się praktyki pod okiem specjalistów. Dzięki temu młodzi ludzie po zakończeniu szkoły od razu mogą podjąć pracę w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy (dla absolwentów gwarantowane są miejsca pracy). FORTE współorganizuje dla nich kilkutygodniowe praktyki w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.