Klasa BGŻ – Bank BGŻ

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Program „Klasa BGŻ” Banku BGŻ od 2003 roku zapewnia najzdolniejszym uczniom z niezamożnych środowisk ze wsi i małych miast nie będących powiatami, pełne wsparcie finansowe w trakcie trzech lat nauki w renomowanych liceach w miastach akademickich. Uczestnicy projektu otrzymują zakwaterowanie w internacie szkoły, całodzienne wyżywienie, podręczniki i niezbędne pomoce naukowe, pokrycie składki dla rady rodziców, pobyt na obozie integracyjnym oraz comiesięczne kieszonkowe.Dzięki programowi udało się zaktywizować lokalne społeczności, nawiązać współpracę pomiędzy bankiem a administracją oraz zrealizować wspólne akcje banku i absolwentów programu. Zwiększyło się również zaangażowanie klientów banku, poprzez udział w aukcjach, z których dochód przeznaczony jest na rozwój projektu.

Obecnie z programu korzysta 177. uczniów w pięciu szkołach, zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i Gdyni. W 2009 roku rozszerzono rekrutację i objęto nią 14 województw, a także wprowadzono program zaangażowania prospołecznego uczniów „Możesz na mnie polegać”, w ramach którego uczniowie realizują autorskie projekty w zakresie działań twórczych, aktywności fizycznej i sportowej oraz wolontariatu. Od 2006 roku wszyscy absolwenci projektu rozpoczęli naukę na studiach wyższych, a od 2007 roku wszyscy (118 osób) należą do utworzonego Stowarzyszenia Absolwentów. Od początku trwania projektu koszty wyniosły 6 400 000 zł, objęto nim 295. uczestników.