Kindloteka – Amazon Fulfillment Poland

Metryka praktyki

Firma: Amazon Fulfillment Poland,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Kindloteka zorganizowana przez Amazon odpowiada na problem niskiego poziomu czytelnictwa w Polsce i brak dostępu do innowacyjnych rozwiązań wspierających czytelnictwo. Jej celem jest promocja i wsparcie czytelnictwa w lokalnych społecznościach, z których pochodzą pracownicy Amazon w Polsce.

Każda z wybranych w głosowaniu pracowników szkół oraz bibliotek publicznych otrzymuje wsparcie w postaci 10 czytników Amazon Kindle, 100 książek tradycyjnych, 500 e-booków oraz specjalnego ekspozytora do przechowywania czytników i ładowania tzw. kącika czytelniczego.

W październiku 2016 do programu dołączyła również Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, która otrzymała wsparcie w postaci 200 czytników Kindle. W ramach dalszej współpracy dla promocji czytelnictwa, Biblioteka otrzyma wsparcie w digitalizacji starodruków, które następnie trafią na przekazane czytniki.

Dzięki wprowadzeniu czytników Kindle, czytelnictwo ksiązek i e-booków wzrasta średnio o 20%. W przypadku jednej ze szkół, wsparcie w postaci Kindloteki pozwoliło na uruchomienie, w porozumieniu z lokalnymi władzami, dodatkowej, dwujęzycznej klasy o profilu polsko-angielskim.