KINDER Joy of moving

Metryka praktyki

Firma: Ferrero Polska Commercial,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Aktywność fizyczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

KINDER Joy of moving to międzynarodowy program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowany przez Grupę Ferrero w ponad 20 krajach na całym świecie, w tym również w Polsce. U podstaw programu leży przekonanie, iż ułatwiając dzieciom oraz młodzieży dostęp do aktywności fizycznej można je zainspirować do przyłączenia się do kultury ruchu, wierząc, iż w przyszłości staną się aktywnymi dorosłymi. W ‘21 roku w Polsce na program KINDER Joy of moving składało się łącznie siedem całorocznych i ogólnokrajowych projektów o charakterze sportowo-edukacyjnym, jakie Ferrero realizowało w partnerstwie z wybranymi narodowymi związkami sportowymi – Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Polskim Związkiem Tenisowym, Polskim Związkiem Żeglarskim oraz Polskim Komitetem Olimpijskim, organizacjami non-profit jak Fundacja Moniki Pyrek oraz pod honorowym patronatem i przy wsparciu ze strony instytucji państwowych –Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.