Kierunek Castorama

Metryka praktyki

Firma: Castorama,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Marginalizacja zawodów technicznych, brak uznania i docenienia wartości, jaką daje branżowe wykształcenie, oraz trudności z dotarciem i do wartościowych, wykwalifikowanych i zmotywowanych kandydatów do pracy to problemy na jakie odpowiada projekt Kierunek Castorama.

Program edukacyjny kierowany jest do uczniów średnich szkół technicznych i branżowych. Ma na celu kształtowanie i wzmacnianie świadomych wyborów zawodowych, w oparciu o kontakt i współpracę z profesjonalistami firmy.

Ramy programu są każdorazowo opracowywane w ścisłej współpracy pomiędzy dyrekcjami sklepów a dyrekcjami szkół, w oparciu o potrzeby uczestników. Atutem jest możliwość dopasowania programu do potrzeb lokalnych społeczności.