Keep in Touch – powrót do pracy

Metryka praktyki

Firma: NatWest,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 5 - Równość płci

Keep in Touch – powrót do pracy jest inicjatywą NatWest, która zapewnia kontakt osobom przebywającym na dłuższych urlopach/nieobecnościach z firmą, pracodawcą i środowiskiem pracy. Program powstał z potrzeb zgłaszanych przez pracowników. Szczególnie działalność ta jest nakierowana na rodziców przebywających na urlopach rodzicielskich i wychowawczych. Raz na kwartał organizowane są dwugodzinne telespotkania, na których przekazywane są niezbędne informacje dotyczące updatów firmowych, z zakresu HR, a także odbywa się networking budujący relacje między pracownikami w podobnej sytuacji zawodowej. Firma poprosiła pracowników o wypełnianie ankiet po spotkaniach oraz firma otrzymała pozytywną informację zwrotną podczas przeprowadzanych spotkaniach i mailowe podziękowania za utrzymywaną praktykę. W ankietach przyjęto wskaźnik satysfakcji z korzyści płynących z udziału w tejże sieci/praktyce, którego wynik był zawsze na poziomie 9 lub 10 (najwyższe możliwości). Dzięki spotkaniom Keep in Touch pracownicy na urlopach mają stały dostęp do bieżących informacji dotyczących firmy, zmian w środowisku pracy/przepisach itp co pozwala na przekazywanie niezbędnych informacji między pracodawcą a pracownikiem (czy także składanie odpowiednich dokumentów czy wniosków). Poza wymiarem formalnym istnieje też aspekt społeczny, dzięki któremu pracownicy czują się traktowani na równi z innymi prawnikami firmy (nie są pomijani w ważnych kwestiach mimo nieuczestniczenia w codziennych działaniach swoich zespołów), a także spotkania są motywacją do tego by bez obaw wracać do pracy dzięki bieżącemu kontaktowi, który zapewnia niezbędne informacje potrzebne by proces powrotu do pracy odbył się sprawnie i łagodnie zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.