Kawa&Compliance

Metryka praktyki

Firma: Wonga.pl,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Głównym celem praktyki Kawa&Compliance realizowanej przez wonga.pl jest wdrożenie mniej formalnego sposobu edukowania współpracowników z zagadnień prawnych i compliance obecnych w firmie. Stanowi to odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez współpracowników do wprowadzenia dodatkowych szkoleń ze względu na ilość zmian w prawie. Spotkania odbywają się w kameralnym gronie, w swobodnej atmosferze, bez udziału przełożonych, co wspiera aktywny udział uczestników. Każde spotkanie skierowane jest do sprecyzowanej grupy współpracowników np. zajmujących się relacją z klientem lub zawierających umowy z kontrahentami. W 2021 r. spotkania odbywały się w biurze albo w sposób hybrydowy (niektórzy uczestnicy byli online).