Karty „Akcja Pajacyk” – Bank Zachodni WBK S.A.

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Bank Zachodni WBK, obok programów własnych oraz działalności dotacyjnej, współpracuje z Polską Akcją Humanitarną w ramach akcji „Pajacyk”.Instrumentem pomocy są kredytowe karty affinity „Akcja Pajacyk”, które bank wydaje od 2002 r. W 2007 roku wydano 28 329 kart Visa Silver oraz 730 Visa Gold. Karta „Akcja Pajacyk” stanowi około 1/6 portfela kart kredytowych banku.

Zastosowanie kart affinity zwiększa poczucie partycypacji klientów banku w realizacji celu społecznego, wzrasta atrakcyjność produktu banku, a organizacja pozarządowa otrzymuje regularne wsparcie finansowe.

W 2007 roku, dzięki kartom na konto PAH-u wpłynęła kwota 449 415,76 zł, co przełożyło się na ufundowanie 170 000 posiłków.