Kartki świąteczne

Metryka praktyki

Firma: Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba Radcowie Prawni,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 2 - Zero głodu

Kancelaria Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba Radcowie Prawni co roku wysyła do swych partnerów biznesowych kartki świąteczne, z których część kwoty przekazywana jest na rzecz organizacji humanitarnych bądź dobroczynnych. W latach 2016–2017 firma wspierała Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, UNICEF, natomiast w 2018 roku – Polską Akcję Humanitarną.