„Karta zasad przyjmowania do emisji reklam adresowanych do dzieci” – Canal+ Cyfrowy

Metryka praktyki

Firma: Canal+ Cyfrowy,
Branża: Media,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

W 2004 roku Canal+ Cyfrowy wprowadził „Kartę zasad przyjmowania do emisji reklam adresowanych do dzieci. Samoregulacja ta jest efektem prac Grupy Inicjatywa – Reklama dla Dzieci, powołanej do życia przez Canal+ Cyfrowy. W pracach Grupy uczestniczyli specjaliści w dziedzinach: praw dziecka, psychologii społecznej i prawa telewizyjnego, pedagodzy oraz przedstawiciele reklamodawców i twórców reklam. Celem Grupy było wypracowanie standardów, jakie powinny spełniać reklamy adresowane do dzieci poniżej 7 roku życia.

Postanowienia Karty wskazują, że niedopuszczalne są reklamy prezentujące agresję lub zawierające jakąkolwiek zachętę do stosowania przemocy. Określają, kiedy dopuszczalny jest udział dzieci w reklamie, wprowadzają zakaz emisji reklam produktów lub usług przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych, takich jak piwo, środki antykoncepcyjne i higieny intymnej, leki, militaria, itp. w sąsiedztwie audycji przeznaczonych dla dzieci. Zakazują także emisji reklam, które prowadzą do dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, narodowość, przekonania religijne, status materialny lub pozycję społeczną.

Karta Zasad jest dokumentem o otwartej formule. Dzięki zawartych w niej zapisach, może być traktowana jako wewnętrzny kodeks również przez innych polskich nadawców. Może być także uzupełniana o kolejne obszary tematyczne dotyczące reklam adresowanych do dzieci. Na dokument składa się preambuła oraz trzy rozdziały regulujące 15 obszarów problemowych związanych z reklamą kierowaną do najmłodszych.

Według przedstawiciela Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, uczestniczącego w tworzeniu zasad kodeksu, dobrowolnie przyjęte ograniczenia pozwalają na wprowadzenie lepszej ochrony dzieci przed skutkami niewłaściwej reklamy. W Polsce podejmowane były próby samoregulacji nadawców.

Niestety dotychczasowe działania nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Poszczególni nadawcy posiadają wewnętrzne kodeksy postępowań, jednak nie powiodły się próby opracowania i przyjęcia jednego zunifikowanego dokumentu. Pomysł Canal+ Cyfrowy może przełamać ten stan, ze względu na fakt, iż problem dotyczy ochrony najmłodszych, a pomysłodawca zobowiązał się jednostronnie do przestrzegania wypracowanych zasad.