Karta Stosunków Pracy – Volkswagen Poznań

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2013

W Volkswagen Poznań dialog z przedstawicielami pracowników uregulowała wprowadzona w 2009 roku Karta Stosunków Pracy, która definiuje 3 prawa do uczestnictwa w procesach firmy: powiadamianie, informowanie i współdecydowanie. Gdy pracodawca chce wprowadzić zmiany w kwestiach socjalnych, musi zostać wzięte pod uwagę zdanie przedstawicieli pracowników. Aby organizacja związkowa mogła świadomie współdecydować, przedsiębiorstwo musi odpowiednio wykwalifikować przedstawicieli pracowników, np. organizując szkolenia zaznajamiające z procesami zachodzącymi w firmie.