Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy – McDonald’s Polska

Metryka praktyki

Firma: McDonald's Polska,
Branża: Restauracje,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Wypadki na drogach z udziałem dzieci są dużym problemem społecznym. „Bezpieczna jazda Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy” to wieloletni program społeczny, który kładzie nacisk na edukację młodych rowerzystów i pieszych, kształtuje także postawy przyszłych kierowców. Dzieje się to poprzez propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachęcanie do powszechnego używania elementów poprawiających widoczność (kamizelki, opaski odblaskowe) oraz kreowanie mody na bezpieczną jazdę na rowerze.Zajęcia Wychowania Komunikacyjnego, skierowane do uczniów klas IV szkół podstawowych biorących udział w programie, prowadzone są w oparciu o materiały edukacyjne przygotowane przez ekspertów i pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia kończy egzamin praktyczny, a uczniowie otrzymują „zestawy bezpieczeństwa” – kamizelki i opaski odblaskowe. Dodatkowo uczestniczące szkoły mogą wziąć udział w konkursie na najlepszą inicjatywę służącą poprawie bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu. W jego realizację angażują się często także lokalne władze.

Partnerem programu jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, inicjatywa zyskała również poparcie Biura Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Do tej pory w programie wzięło udział ponad 700 szkół 85% uczniów klas IV zdało egzamin na kartę rowerową (w sumie 19 215 uczniów).