Kampanii Diageo Polska „Stay Yourself”

Metryka praktyki

Firma: Diageo Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialna konsumpcja
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Diageo Polska sprawdził, co polscy studenci wiedzą na temat alkoholu i jego odpowiedzialnym spożywaniu. W tym celu zrealizowano badanie. Na bazie informacji z badania stworzono mapę zagadnień na temat alkoholu, które są dla młodych ludzi najmniej jasne. Następnie na ich podstawie w ramach kampanii Stay Yourself przygotowano komunikaty z faktami na temat odpowiedzialnego spożywania alkoholu. Dodatkowo zorganizowano konkurs dla internautów (blogerów i vlogerów) na przygotowanie kreatywnego materiału (video, grafiki lub tekstu) promującego odpowiedzialne podejście do alkoholu w duchu kampanii Stay Yourself (m.in. nie pij jeśli prowadzisz, alkohol to alkohol – każdy napój alkoholowy zawiera tę samą substancje: etanol, dlatego z każdym trzeba postępować odpowiedzialnie). Uczestnicy konkursu mieli również promować przygotowany przez siebie materiał, tak aby zebrać pod nim, jak największe poparcie. Komunikaty dotarły do ponad 2 milionów młodych osób (pomiędzy 19 a 26 rokiem życia) w tym do 700 tysięcy studentów (połowy wszystkich studiujących w Polsce).