Kampanie edukacyjne dla pracowników i logistyków

Metryka praktyki

Firma: Kuehne+Nagel,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Firma Kuehne+Nagel w 2020 r. powołała w Polsce lokalny Komitet CSR, który koncentruje się na planowaniu i wdrażaniu inicjatyw wspierających realizację celów strategicznych na szczeblu ogólnokrajowym. Komitet CSR realizuje kampanie edukacyjne dla pracowników i logistyków spoza firmy. Koordynuje działania na rzecz społeczności lokalnych w ramach wolontariatu pracowniczego i ochrony klimatu. Eksperci pracujący w Kuehne+Nagel od 2019 r. prowadzą bezpłatne webinary dla logistyków, podczas których kompleksowo omawiają tematy związane z transportem. Edukacja w zakresie bioróżnorodności: opieka nad pasiekami rodzin pszczelich, instalacja budek lęgowych dla ptaków oraz sadzenie drzew jabłkowych przy leśnej części parku logistycznego, zachęcanie współpracowników do ograniczania konsumpcji mięsa i częstszego korzystania z mniej lub zero-emisyjnych środków transportu. Komitet CSR koordynuje zbiórki pracownicze, tj. prowadzone w 2021 zbiórki odzieży biznesowej, toreb na laptopy, butów dla bezdomnych. W wewnętrznym intranecie prowadzi cykl eko porad. Poza tym w 2021 wraz z firmami zewnętrznymi firma zorganizowała webinary dla pracowników związane z odpowiedzialną konsumpcją czy, z okazji tygodnia zdrowia, gdzie nacisk kładziony był na kwestie zdrowego kręgosłupa. W odniesieniu do prowadzonych webinariów dla logistyków, Kuehne+Nagel Polska w 2021 roku przeprowadziło 10 webinariów, w których wzięło udział 1018 osób. Dzięki prowadzonym akcjom pracownicy integrują się, aby wspólnie nieść pomoc, sami są uważni na innych ludzi, a dzięki możliwości zgłoszenia intencji pomocy określonej społeczności, pracownicy chętniej dzielą się swoimi pomysłami, które są następnie rozpatrywane wewnętrznie i przeprowadzane. O planowanych aktywnościach i akcjach proponowanych przez pracowników Komitet CSR informuj poprzez wysyłkę comiesięcznego wewnętrznego newslettera. Zaś największą korzyścią dla uczestników webinariów jest pozyskanie sprawdzonej wiedzy branżowej. Specjaliści Kuehne+Nagel są zawsze otwarci, aby pomóc zrozumieć zawiłe zagadnienia logistyczne i chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

https://pl.kuehne-nagel.com/-/wiedza/webinary