Kampania Zostań Agentem 0017 (Cele Zrównoważonego Rozwoju)

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Aby zwiększyć świadomość oraz utrwalić wśród pracowników wiedzę o Celach Zrównoważonego Rozwoju, firma SumiRiko Poland realizuje kampanię pt. Zostań Agentem 0017. Projekt polega na wysyłaniu pracownikom newslettera z kompleksowymi informacji o Celach Zrównoważonego Rozwoju. Na zakończenie kampanii planowane jest przeprowadzenie quizu online, po którym każdy pracownik będzie miał szansę zdobycia tytułu Agenta 0017.