Kampania „Z miłości do Zdrowia”

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2014

Celem kampanii „Z miłości do Zdrowia” jest edukacja konsumentów w zakresie prawidłowego odżywiania oraz aktywnego stylu życia. W ramach kampanii Carrefour Polska zachęca do zmiany nawyków, m.in. organizując porady dietetyczne dla klientów, udzielane przez specjalistów dietetyków z SGGW i opracowując materiały poradnikowe dotyczące prawidłowej diety dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Firma zachęca też do różnych form aktywności fizycznej, sponsorując najważniejsze wydarzenia biegowe w Polsce (w 2014 roku maratony we Wrocławiu, w Warszawie i Poznaniu). W ramach kampanii Carrefour wspiera również małych i średnich polskich dostawców, którzy mają do zaoferowania produkty wspomagające prawidłową dietę. Zostały także zorganizowane 4 spotkania regionalne z udziałem liderów opinii: przedstawicieli administracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządowych, towarzystw naukowych, organizacji producenckich i dziennikarzy. Ich celem była wymiana opinii i doświadczeń na temat współpracy biznesu z innymi instytucjami na rzecz popularyzowania zdrowego stylu życia i wsparcia polskich producentów.