Kampania „WYGRAJ”

Metryka praktyki

Firma: PKP CARGO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Kampania WYGRAJ to projekt profilaktyki zdrowotnej Grupy PKP CARGO podnoszący świadomość pracowników w zakresie zapobiegania nowotworom (rak piersi i rak prostaty). Projekt jest oparty m.in. na rządowej kampanii „Planuję długie życie” oraz „Narodowej Strategii Onkologicznej”. Jest częścią wieloletniego programu firmy „Kierunek: bezpieczni w pracy”. Uwzględnia średnią wieku pracowników sektora kolejowego oraz choroby statystycznie najczęściej zagrażające w danej grupie wiekowej. Promowanie przez pracodawcę aktywnego zapobiegania chorobom i zachęcanie pracowników do dbania o zdrowie to elementy odpowiedzialnego wspierania pracowników w budowaniu podejścia work-life balance.