Kampania „Włączamy różnorodność”

Metryka praktyki

Firma: Skanska Property Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2015

W maju 2015 r. Skanska podpisała Kartę Różnorodności. W efekcie tego prowadzona jest wewnętrzna kampania pod hasłem „Włączamy różnorodność”. Jej celem jest zwiększenie wiedzy pracowników na temat różnorodności i włączania. Skanska realizuje stałą komunikację do pracowników zarówno umysłowych, jak i fizycznych. Działania prowadzone są za pośrednictwem różnych kanałów: intranetu, kwartalnika dla pracowników produkcyjnych, newslettera, profilu na FB.