Kampania wewnętrzna „JA TEŻ”

Metryka praktyki

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kampanię wewnętrzną „JA TEŻ” Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA rozpoczęło w 2020 r., aby informować o nowych benefitach dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że są choroby, takie jak np. cukrzyca czy choroby serca, które nie są widoczne gołym okiem, a kwalifikują się do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. Z orzeczeniem wiążą się uprawnienia wynikające z prawa, a także dodatkowe benefity, które oferuje swoim pracownikom ERGO Hestia. Firma m.in. dofinansowuje leczenie, rehabilitację oraz zakup leków związanych z niepełnosprawnością, zapewnia dodatkowe 2 dni urlopu czy konsultacje ze specjalistami. W ramach kampanii wewnętrznej zrealizowano cykl filmów „JA TEŻ” o realizowaniu pasji i osiąganiu wyników sportowych przez pracowników ERGO Hestii, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. W kolejnym kroku w Intranecie publikowano też wywiady i video rozmowy z innymi osobami, dla których niepełnosprawność również nie była przeszkodą w osiąganiu ich celów.

Firma jeszcze zbiera dane dotyczące efektywności – trwają rozmowy z pracownikami i podsumowanie kampanii.

W ramach kampanii rozpoczął się proces przełamywania barier wynikających ze stereotypów, wzrosłą świadomość dotycząca praw oraz benefitów przysługujących osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, wzrosła liczba osób, które sięgają po orzeczenie i otrzymują realną pomoc w leczeniu czy rehabilitacji.

https://www.facebook.com/ErgoHestiaKariera/videos/565434084337518/