Kampania „Wartości AIR w praktyce” – przybliżenie wartości Alstom pracownikom

Metryka praktyki

Firma: Alstom Konstal,
Branża: Przemysł elektromaszynowy,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Pracownicy Alstom Konstal mogli zapoznać się z najlepszymi przykładami z życia firmy w ramach kampanii „Wartości AIR w praktyce”. Prezentowano projekty rozwijane w oparciu o następujące wartości: sprawność w dostosowaniu do zmian, inkluzywne podejście do różnorodności w zespołach i odpowiedzialność w podejmowanych decyzjach. Artykuły na ten temat, napisane przez kadrę menedżerską, były przesyłane przez komunikację wewnętrzną, a przygotowane zostały przez uczestników „Agile Leader Academy” ICAN. Równolegle z prowadzoną kampanią komunikacyjną, przeprowadzony został cykl szkoleń dla menedżerów, w których uczestniczyły różnorodne zespoły oraz dyrektorzy działów, co pozwoliło uczestnikom na wzajemną wymianę doświadczeń. W 2021 kampania rozszerzona została o plakaty dla pracowników fizycznych przekładających wartości na ich życie zawodowe.