Kampania uświadamiająca na temat cyberbezpieczeństwa

Metryka praktyki

Firma: Skanska S.A.,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Przestępcy dokonują cyberataków coraz częściej, a skutki tych działań są coraz poważniejsze. Zapewnienie bezpieczeństwa danych prywatnych oraz systemów i zasobów Skanska, w tym danych osobowych, zależy od wiedzy i świadomości pracowników. Stąd potrzeba ciągłej edukacji w tym zakresie. W ramach kampanii uświadamiającej na temat cyberbezpieczeństwa, do pracowników został wysłany mail symulujący atak ze strony cyberprzestępców, mający na celu wyłudzenie danych z firmy. Kampania ta rozpoczęła proces odświeżania wiedzy z zakresu Kodeksu postępowania Skanska, który między innymi określa zasady postępowania z danymi firmy.