Kampania Talenty Carrefour

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Talenty Carrefour to kampania internal branding skierowana do pracowników i współpracowników z firm zewnętrznych. Jej osią był konkurs, do którego 291 osób zgłosiło swoje pasje, realizowane w życiu prywatnym. Dziewięciu zwycięzców otrzymało od Carrefour wsparcie finansowe i merytoryczne na rozwój talentu. W komunikacji wykorzystano wewnętrznych ambasadorów, zewnętrzne autorytety, a także zaangażowano stronę społeczną. Kampania miała wesprzeć także innowacyjność w inicjatywach biznesowych. Była elementem korporacyjnej strategii „Carrefour celebrates Diversity” wspierającej różnorodność w społeczeństwie.