Kampania Stresozaradni

Metryka praktyki

Firma: Grupa Sanofi,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Aby edukować w zakresie świadomego radzenia sobie ze stresem i umiejętności obracania go na swoją korzyść, firma Sanofi, we współpracy z Discovery Media Brand Partnership, kampanię Stresozaradni.

Założeniem działania było, aby jak najwięcej Polaków posiadło umiejętności stawiania czoła stresującym sytuacjom. Akcja promowała nową filozofię podejścia do stresu, mówiącą o tym, że choć na ogół jest uznawany za negatywny element życia, w rzeczywistości może być bodźcem do działania. Osią kampanii był emitowany na kanałach Discovery program „Stresozaradni”, składający się z 5 odcinków reportażu dokumentalnego, w którym przedstawiono osoby, zmagające się ze stresem o konkretnym źródle.

We współpracy ze specjalistami, bohaterowie filmów nauczyli się, jak umiejętnie radzić sobie ze stresem. W ramach akcji powstało również 5 odcinków filmów edukacyjnych, zawierających tzw. „smart ideas”, dzięki którym widzowie dowiedzieli się, w jaki sposób mają szansę stać się osobą „stresozaradną”.

Przeprowadzono również warsztaty Stresozaradności w 5 miastach Polski. Komunikacja dotycząca akcji prowadzona była ponadto na platformie kampanii www.stresozaradni.pl (m.in. Test Stresozaradności, materiały ekspertów kampanii) oraz na Facebooku.

Praktyka realizowana we współpracy z Discovery Media Brand Partnership.

Więcej informacji: