Kampania społeczna „W rodzinie cieplej”

Metryka praktyki

Firma: Fabryka Komunikacji Społecznej,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Marketing zaangażowany społecznie
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W Warszawie kilkaset dzieci przebywa w domach dziecka, ponieważ brakuje dla nich rodzin zastępczych. Kampania Fabryka Komunikacji Społecznej pod hasłem „W rodzinie cieplej” ma na celu dotarcie do potencjalnych zainteresowanych stworzeniem rodzin zastępczych oraz zachęcenie ich do wzięcia udziału w szkoleniu dla kandydatów, które organizuje Towarzystwo Nasz Dom.

Praktyka polegała na przygotowaniu koncepcji oraz strategii kampanii marketingowej dla organizacji pozarządowych Towarzystwa Nasz Dom oraz Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, które wspólnie działają na rzecz rodzin zastępczych. Kampania miała na celu promocję bezpłatnego szkolenia dla kandydatów. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu, otrzymają potrzebną wiedzę i wsparcie, aby docelowo odważyły się podjąć wyzwania, jakim jest stworzenie rodziny zastępczej.

Efektywność kampanii została zmierzona na podstawie wskaźników określonych w mediaplanie. Grupą docelową prowadzonych działań były kobiety w przedziale wiekowym 30-50 lat, które najczęściej podejmują decyzję o stworzeniu rodziny zastępczej. Prowadzone działania w pierwszej kolejności miały na celu zwiększenie liczby uczestników szkoleń dla przyszłych rodzin zastępczych. Celem długofalowym ma być znalezienie nowych rodzin zastępczych dla dzieci z domów dziecka w Warszawie.

Założone wskaźniki to 2 870 000 wyświetleń (wideo na FB, wideo na YouTube, GDN).