Kampania społeczna „Tata i ja” w ramach programu „Być rodzicem” – WOMIR-SPA (producent wody Dobrawa)

Metryka praktyki

Firma: Womir-Spa,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Kampania „Tata i ja” jest pierwszą kampanią społeczną realizowaną w ramach tego programu BYĆ RODZICEM. Przez pokazywanie pozytywnych przykładów innych ojców, którzy starają się rozwijać swój kontakt z dzieckiem oraz przez podpowiadanie różnych form spędzania wspólnie wolnego czasu i pokonywania trudności, ma dodać tatom odwagi w poszukiwaniu własnego sposobu na „bycie tatą”.

Kampania „Tata i ja” ma przypominać i uświadamiać, że bycie tatą może być bardzo radosnym i rozwijającym przeżyciem dla mężczyzny, jeśli tylko on sam będzie chciał to dostrzec i odnaleźć.

Producent naturalnej wody źródlanej Dobrawa firma WOMIR-SPA zaangażował się w kampanię, ponieważ jej idea i charakter są spójne z przyjętą polityką firmy. Istotną część kampanii jest kampania produktowa.

Na etykietach wody Dobrawa umieszczone zostało sześć charakterystycznych rysunków. Przedstawiają one różne zabawy i gry, które są formami spędzania czasu wolnego taty z dzieckiem. Umieszczone na etykiecie rysunki tłumaczą, co dla dziecka oznaczają prezentowane słowa.

Mogą one nabrać zupełnie innego znaczenia, jeśli nie zaangażujemy się w nawiązanie kontaktu z dzieckiem, jeśli nie spróbujemy mu wytłumaczyć jak dane słowo można rozumieć.