Kampania społeczna „Nie robię tego za darmo” – Inclick

Metryka praktyki

Firma: Inclick,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2013

Jednym ze zjawisk niosących ryzyko poważnych negatywnych konsekwencji społecznych jest powszechność bezpłatnych staży i praktyk dla osób wchodzących na rynek pracy – studentów i absolwentów. Zwrócenie uwagi na skalę problemu oraz próby jego rozwiązywania poprzez promowanie etycznych firm oferujących wynagrodzenie za wykonywaną dla nich pracę jest celem rozpoczętej we wrześniu 2013 roku kampanii społecznej „Nie robię tego za darmo”. Została ona zainicjowana przez Inclick i jest organizowana we współpracy z Fundacją Wspieramy Wielkich Jutra oraz PR Commercial Communications. W ramach kampanii uruchomiono stronę internetową www.nierobietegozadarmo.pl, na której zamieszczane są historie byłych praktykantów i stażystów, a także głosy pracodawców oraz stanowiska ekspertów ds. rynku pracy i doradztwa zawodowego. Prowadzona jest również komunikacja w social mediach oraz w tradycyjnych mediach. Pod koniec 2013 roku w kampanię zaangażowało się blisko 50 koalicjantów, wśród których znalazły się także uczelnie wyższe.