Kampania społeczna Drugie życie – Fresenius Medical Care Polska

Metryka praktyki

Firma: Fresenius Medical Care Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Fresenius Medical Care Polska jest pomysłodawcą oraz organizatorem kampanii społecznej Drugie życie, której celem jest promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta terapia oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z konkretnego województwa. Do udziału kwalifikuje się ok. 30 placówek – decyduje kolejność zgłoszeń. Uczniowie biorą udział w szkoleniu z wiedzy o transplantologii a następnie organizują własne kampanie w swoich lokalnych środowiskach. Otrzymują pomoc w koordynacji działań oraz materiały promocyjne: oświadczenia woli, koszulki, plakaty, filmy edukacyjne, broszury, wpinki i naklejki. O tym, jak wygląda kampania, decydują sami uczniowie. Jednym z priorytetowych działań jest dystrybucja oświadczeń woli. Kampania Drugie życie ruszyła w roku szkolnym 2008/2009 w Wielkopolsce. Od tego czasu wzięło w niej udział ponad 250 000 uczniów z 660 szkół. Ósma edycja kampanii (2015/2016) rozgrywała się w czterech województwach – wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim i małopolskim.

Więcej informacji

Więcej informacji