Kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” – PKP Polskie Linie Kolejowe

Metryka praktyki

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2013

Kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” to odpowiedź PKP Polskie Linie Kolejowe na dane wskazujące większą śmiertelność w wypadkach na przejazdach drogowo-kolejowych w porównaniu z innymi kolizjami drogowymi oraz brak zachowania szczególnej ostrożności przez kierowców jako ich główną przyczynę. Kampania, prowadzona od roku 2005, jest kierowana do wszystkich użytkowników ruchu drogowego (kierowców, rowerzystów, pieszych) z podziałem na osoby dorosłe i dzieci. Jej cel to podnoszenie świadomości o zagrożeniach związanych z uczestnictwem w ruchu na przejazdach i terenach kolejowych, co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w tych miejscach. W 2013 roku o 1/4 zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach na kolei, zaś liczba wypadków i incydentów spadła o 7,6%.