Kampania „Pomaganie przez tankowanie”

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Marketing zaangażowany społecznie
Dokument źródłowy: Raport 2015

Przez trzy tygodnie pod koniec 2015 r. Grupa Kapitałowa LOTOS przekazywała na cele społeczne część środków z każdego litra paliwa kupionego przez klientów indywidualnych. Zebrane w ramach Kampanii „Pomaganie przez tankowanie” środki (w sumie 318 tys. zł) zostały przekazane wychowankom Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej oraz podopiecznym projektu Osiedle Sitowie realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.