Kampania osłonowa „Tauron nie chodzi po domach, aby sprzedawać prąd lub gaz”

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Kampania Tauron nie chodzi po domach, aby sprzedawać prąd lub gaz ma na celu poprawę bezpieczeństwa klientów. Działania realizowane przez TAURON skupione są na edukacji klientów w zakresie zagrożeń handlowych na rynku (pułapki marketingowe, przypadki oszustw, konsekwencje prawne podpisania nieprzeczytanych/niezrozumiałych dokumentów), praw konsumenta, asertywności, bezpiecznych zakupów itp. Interakcja poprzez warsztaty buduje więzi szczególnie w grupie klientów 60+, a przekazywane informacje są poparte przykładami, statystykami, co wpływa na większe zapamiętanie informacji.

Więcej informacji: https://www.tauron.pl/stop