Kampania „O mało co…” – Skanska Property Poland

Metryka praktyki

Firma: Skanska Property Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2012

Ponieważ w budownictwie zdarza się najwięcej wypadków przy pracy, Skanska Property Poland zorganizowała kampanię „O mało co…” zwracającą uwagę wszystkich pracowników na sytuacje potencjalnie niebezpieczne, które jednak szczęśliwie do wypadków nie doprowadziły. Służy ona uświadomieniu pracownikom, jak ważne jest zwracanie uwagi na takie sytuacje, oraz zwiększeniu ich zaangażowania w dbanie o bezpieczeństwo swoje i kolegów. Firma gromadzi informacje o takich sytuacjach, gdyż ich analiza w przyszłości zaowocuje jeszcze lepszymi środkami bezpieczeństwa na budowach i tym samym lepiej zabezpieczy pracowników przed wypadkami. Na budowach znajdują się tablice informacyjne o ilości sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, które zdarzyły się na danej budowie, plakaty zachęcające do mówienia o tych sytuacjach, a spośród zgłoszeń cyklicznie losowane są upominki dla osób zaangażowanych w akcję. Działania przyczyniły się do zmniejszenia wskaźnika severity rate w stosunku do roku 2011 o 28% oraz zmniejszenia wskaźnika lost time accident rate w stosunku do roku 2011 aż o 57%.