Kampania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa pracy

Metryka praktyki

Firma: GXO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

GXO w Polsce wzięło udział w globalnej kampanii bezpieczeństwa związanej z podpisaniem i publikacją deklaracji bezpieczeństwa „Zobowiązuję się stawiać bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, pomagać w zapewnieniu bezpieczniejszego środowiska pracy i dbać o zdrowie moich współpracowników, przestrzegając obowiązujących procedur BHP”. Kampania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa pracy była okazją do komunikowania dotychczasowych działań w zakresie bezpieczeństwa służących realizacji założeń projektu „zero wypadków w miejscu pracy”. Firma podniosła świadomość związaną z bezpieczeństwem w miejscu pracy, wpłynęła na zmniejszenie liczby wypadków, promowała dodatkowe akcje szkoleniowe.