Kampania na rzecz Poczucia Własnej Wartości

Metryka praktyki

Firma: Job Impulse Polska (Grupa Job),
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2015

Kampania na rzecz Poczucia Własnej Wartości realizowana przez Grupę Job ma na celu wyjście naprzeciw potrzebom grup narażonych na dyskryminację w procesach rekrutacji, m.in. osób 50+, kobiet, niepełnosprawnych, przedstawicieli środowisk LGBT czy więźniów. W ramach Kampanii podkreślany jest potencjał, jaki niosą ze sobą reprezentanci grup defaworyzowanych, i promowane jest tworzenie zespołów różnorodnych. Materiały dotyczące Kampanii dystrybuowane są na spotkaniach biznesowych, targach pracy oraz publikowane w czasopismach branżowych. W ramach Kampanii wydawane są także cykliczne artykuły eksperckie poruszające tematykę zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.