Kampania „Kluczowe zachowania ratujące życie”

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma CEMEX Polska podjęła działania, aby minimalizować ryzyko infekcji COVID-19 na terenie zakładów. W tym celu wprowadzono dodatkowe protokoły i procedury adaptujące pracowników do nowych warunków pracy. Procedury BHP zostały rozszerzone o nowe wytyczne bezpieczeństwa oraz działania promujące zdrowie w ramach kampanii Kluczowe zachowania ratujące życie. Zasady te dotyczyły zachowania dobrego samopoczucie i zdrowia psychicznego pracowników. Nowa kampania ma na celu zwiększenie znaczenia zdrowia pracowników firmy. Wszyscy pracownicy otrzymali ulotki informacyjne o wprowadzonych zasadach.