Kampania „Kierunek: Bezpieczni w pracy”

Metryka praktyki

Firma: PKP CARGO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kampania „Kierunek: Bezpieczni w pracy” kierowana jest do pracowników PKP CARGO. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez budowanie kultury bezpiecznego miejsca pracy, zmianę świadomości i kształtowanie postaw sprzyjających wykonywaniu obowiązków. Kluczowe założenie to dotarcie do ok. 7 tys. pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z ruchem pociągów. Zrealizowano m.in. spójną kampanię informacyjną dla pracowników oraz konferencję ekspercką dla spółek sektora kolejowego. W 2021 r. włączono także profilaktykę w obszarze zdrowia psychicznego, stresu i stresu pourazowego. Wśród mierników efektywności praktyki można wyróżnić: – Liczbę osób, do których docierają materiały informacyjne – ok. 7000 pracowników na stanowiskach kluczowych dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. – Zaangażowanie Partnerów Społecznych firmy w promowanie bezpiecznego miejsca pracy (wspólna deklaracja z Zarządem PKP CARGO); które przynosi wymierne efekty – np. protokół dodatkowy nr 12 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, dot. m.in. kwestii bezpieczeństwa pracy maszynistów oraz zapewnienia profesjonalnej opieki psychologicznej po wypadku kolejowym; – W latach 2020-2021 z powodu pandemii jako nowy kanał dotarcia w ramach Kampanii Spółka wykorzystuje tablety używane przez maszynistów w codziennej pracy. Z ich pomocą dystrybuowany jest cykl Newsletter PWP (minimum raz w miesiącu, w ustandaryzowanej formie z logo kampanii) wyświetlany średnio przez kilkuset maszynistów. Efektywność Kampanii to skuteczne dotarcie do tych pracowników, których praca wymaga szczególnej ostrożności.

https://www.pkpcargo.com/pl/media/multimedia/