Kampania „Internet a dzieci niesłyszące – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez eliminowanie zagrożeń internetowych” – Microsoft

Metryka praktyki

Firma: Microsoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2010

W 2009 roku Microsoft wraz z Fundacją Dzieci Niczyje i Fundacją „Kierowca Bezpieczny” opracował poświęcone bezpieczeństwu w internecie materiały edukacyjne „3…2…1…Internet”, skierowane do uczniów szkół podstawowych, ich nauczycieli, rodziców i opiekunów. Była to seria filmów animowanych przedstawiających zagrożenia, jakie młodzi użytkownicy komputerów mogą napotkać w sieci, a także wskazówki dotyczące właściwego z niej korzystania. Projekt wsparł społecznie Krzysztof Hołowczyc, udzielając swojego wizerunku i stając się przewodnikiem dzieci po świecie potencjalnych zagrożeń internetowych.

Sukces tych materiałów skłonił firmę do podjęcia działań w celu udostępnienia ich także uczniom z wadami narządu słuchu. Microsoft wespół z Polskim Związkiem Głuchych rozpoczął realizację projektu, do którego zostali zaangażowani certyfikowani przez PZG lektorzy polskiego języka migowego, praktycy i metodycy związani z tematyką nauczania o bezpieczeństwie internetowym z Fundacji Dzieci Niczyje, specjaliści od montażu materiału filmowego oraz uczniowie Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Praca zespołowa osób słyszących i niesłyszących zaowocowała stworzeniem pierwszej w Polsce adaptacji istniejących materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu przeznaczonej dla dzieci głuchych, ich nauczycieli posługujących się polskim językiem migowym oraz rodziców i opiekunów.

Oficjalna premiera materiałów miała miejsce we wrześniu 2010 roku, tuż po Światowym Dniu Głuchego, podczas konferencji zwracającej uwagę na osiągnięcia i potrzeby osób niesłyszących. Materiały udostępnione są także w bazie materiałów edukacyjnych o e-bezpieczeństwie w portalu edukacyjnym Partnerstwo dla Przyszłości, w serwisie Dziecko w Sieci oraz w specjalnie dodanej zakładce „dla niesłyszących” w portalu www.321internet.pl. W listopadzie 2010 roku Microsoft przekazał każdej z publicznych szkół integracyjnych i specjalnych w Polsce oryginalny egzemplarz materiałów.