Kampania #InfyEcoFriendly

Metryka praktyki

Firma: Infosys BPO Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma jest świadoma, że działalność każdego człowieka ma wypływ na środowisko. Chcąc być odpowiedzialna, promuje działania proekologiczne i zachęca pracowników do podejmowania własnych inicjatyw.

W ramach kampanii #InfyEcoFriendly przeprowadzono następujące działania:

  • zbiórka elektrośmieci
  • zbiórka plastikowych nakrętek
  • segregacja odpadów
  • stojaki na rowery (zachęcenie do używania alternatywnych środków transportu)
  • budki dla jerzyków na dachu poznańskiego biura
  • kwietna łąka przed biurem firmy w Łodzi
  • akcja sadzenia drzewek i roślin na patio łódzkiej siedziby firmy
  • akcja Sprzątania Świata wspólnie z Urzędem Miasta Łodzi
  • komunikacja wewnętrzna promująca aktywności związane z ekologią

Do każdej z akcji okolicznościowych (sadzenie drzewek, Sprzątanie Świata) zgłasza się kilkudziesięciu pracowników. W akcje o charakterze ciągłym angażują się wszyscy pracownicy, zbiórki odpadów, segregacja śmieci stały się już nawykiem, nie trzeba o nich przypominać. Firma obserwuje wyraźne zainteresowanie ekologią wśród pracowników, którzy sami zgłaszają propozycje inicjatyw jakie mogłaby podejmować firma.

Dzięki podejmowanym działaniom firma staje się bardziej przyjazna dla środowiska, a jej pracownicy zyskują konkretną wiedzę na temat klimatu. Działania ekologiczne angażują całe zespoły, pozwalają zwiększyć integrację oraz współpracę pomiędzy pracownikami. Segregacja odpadów, zbiórki elektrośmieci i plastikowych nakrętek mają charakter ciągły.