Kampania informacyjna: „Sprawdź, kto oferuje Ci prąd i gaz”

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

PGE Obrót będący częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej jest certyfikowanym sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk w ramach Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Kampania „Sprawdź, kto oferuje Ci prąd i gaz” ma na celu podnoszenie świadomości klientów na temat działań firm stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe oraz budowanie konkurencyjnego rynku sprzedaży energii elektrycznej w oparciu o zasady fair play. Za pośrednictwem radia, prasy, internetu i reklamy w środkach transportu, uświadamia konsumentom ich prawa i promuje uczciwe zasady biznesowe. Patronat honorowy nad kampanią objął prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W ramach akcji działa specjalna „poradnikowa” strona internetowa Sprawdzkto.pl. TOE wraz z siedmioma firmami energetycznymi zachęca, aby klienci sprawdzali akwizytorów, dokładnie zapoznawali się z przedstawianą ofertą i czytali umowy, które mają podpisać. Akcja informuje także o przysługującym każdemu prawie do rezygnacji z umowy podpisanej poza siedzibą sprzedawcy w ciągu 14 dni bez ponoszenia konsekwencji.