Kampania informacyjna dotyczącą podniesienia świadomości i przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Przeciwdziałanie nadużyciom
Dokument źródłowy: Raport 2014

Dział kadr TRI (Poland) postanowił zrealizować kampanię informacyjną dotyczącą podniesienia świadomości i przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu. Dla wszystkich pracowników zostało przeprowadzone szkolenie informacyjne, jak również regularnie, w każdym wydaniu gazetki zakładowej, publikowane są przydatne informacje, m.in. praktyczne przykłady i ścieżka postępowania w określonych sytuacjach. Publikowane są także prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w sytuacji wystąpienia powyższych praktyk.