Kampania Ekologiczny Dom – BASF Polska

Metryka praktyki

Firma: BASF Polska,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Kampania edukacyjna Ekologiczny Dom, realizowana przez Centrum UNEP/GRID z udziałem firmy BASF Polska jest przykładem działań promujących zrównoważony rozwój.

Kampania dotyczy tematyki energooszczędności domów jednorodzinnych. Jej celem jest podniesienie świadomości na temat potrzeb oraz możliwości ograniczenia zużycia energii w gospodarstwach domowych. Kampania pokazuje jak można osiągnąć ten cel poprzez optymalną termomodernizację, zastosowanie nowych, energooszczędnych technologii i instalacji w budownictwie, a także zarówno konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii. Szacuje się, że ok. 50% Polaków mieszka w domach jednorodzinnych. 75% tych budynków jest źle ocieplonych i niedogrzanych, co niesie za sobą duże straty, zarówno w sferze ekonomicznej, jak i energetycznej. W ramach kampanii liczni specjaliści z ramienia BASF Polska edukowali za pośrednictwem mediów – od branżowych portali internetowych po telewizyjne programy śniadaniowe – na tematy związane z oszczędnością energii, zrównoważonym budownictwem oraz prezentowali możliwości, jakie dla renowacji budynków niesie stosowanie nowoczesnych, innowacyjnych, a zarazem ekologicznych materiałów oraz technologii. Poprzez kampanię chciano dotrzeć z przekazem do jak najszerszego grona odbiorców, szczególnie do właścicieli domów jednorodzinnych, w celu zmiany zachowań konsumenckich na proekologiczne. Program kampanii otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejszym miernikiem efektywności kampanii Ekologiczny Dom była duża liczba publikacji oraz audycji poświęconych jej działaniom. Wśród nich można wymienić audycje radiowe na antenie Radia Zet Gold oraz Antyradia, występ w programie Pytanie na Śniadanie w TVP1, artykuły na portalu oraz w gazecie Murator, prasie lokalnej oraz na stronie poświęconej kampanii. Osoby zainteresowane tematyką mogły dodatkowo wziąć udział w czacie na żywo z ekspertem BASF.

Połączenie wspólnych kompetencji z innymi uczestnikami dało świetny efekt w postaci dobrze przygotowanej, eksperckiej oraz precyzyjnie ukierunkowanej i docierającej do odpowiedniej grupy odbiorców kampanii. Dodatkową korzyścią było zwiększenie świadomości w zakresie zrównoważonego budownictwa, energooszczędności oraz innowacyjnych, ekologicznych materiałów i technologii wśród ogółu społeczeństwa.

Więcej informacji

Więcej informacji