Kampania edukacyjna „Windykacja? Jasna Sprawa”

Metryka praktyki

Firma: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
Branża:
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przeprowadził Kampanię edukacyjną „Windykacja? Jasna Sprawa”. Jej celem było m.in. dostarczanie informacji na temat branży windykacyjnej i jej roli w polskim życiu społeczno-gospodarczym oraz uzmysłowienie odbiorcom kampanii jasnych reguł postępowania, jakimi kierują się firmy windykacyjne. Kampania ma przyczynić się do zmniejszenia powszechności unikania spłaty długów, skutkującego popadaniem przez osoby zadłużone w jeszcze większe problemy finansowe bądź zaburzeniem równowagi przepływu kapitału w gospodarce.