Kampania edukacyjna #mniejplastiku

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Wg. Komisji Europejskiej Europa produkuje rocznie ponad 25 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych. Zaledwie 30 proc. z nich poddawanych jest recyclingowi. W 2020 r. bank rozpoczął kampanię edukacyjną pod nazwą #mniejplastiku, która zwraca uwagę na ten problem i uczy proekologicznych nawyków.

W 2021 r. w ramach kampanii bank wprowadził na rynek pierwszą w Polsce kartę z ekotworzywa, która rozkłada się szybciej niż plastik; objął również patronatem trasę koncertową Dawida Podsiadło „Leśna Muzyka”, a następnie wspólnie z artystą zrealizował wyjątkowy projekt produkcji i licytacji płyt gramofonowych z plastikowych odpadów.

Wspólnie z ekologiem Dominikiem Dobrowolskim pracownicy banku przemaszerowali i posprzątali ponad 800 km górskich szlaków w ramach akcji Górska Odyseja, której towarzyszyły spotkania z dziećmi, webinary, a także plenerowa wystawa zdjęć. Częścią działań edukacyjnych jest również strona mniejplastiku.pl oraz edukacyjny podcast #mniejplastiku.

Efektywność kampanii jest mierzona liczbą zaangażowanych uczestników-wolontariuszy, ilością zebranych śmieci oraz liczbą publikacji medialnych na temat działań podejmowanych w ramach kampanii. We wszystkie akcje zaangażowało się ponad 500 wolontariuszy – pracowników banku oraz około 1000 wolontariuszy nie związanych z bankiem. Łącznie zebranych zostało około 2 000 kg plastikowych śmieci. Liczba publikacji: 764, zasięg: 27 395 854 odbiorców, AVE: 2 875 776.

Kampania #mniejplastiku zwraca uwagę na narastający problem nadmiaru plastikowych odpadów w środowisku. Zasięg i widoczność kampanii służą zwiększaniu świadomości Polaków w zakresie ich wpływu na środowisko. Kampania jest realizacją zobowiązań banku i pozwoliła mu zwiększyć ekologiczne zaangażowanie, zgodnie z założeniami strategicznymi w filarze Social Project. Dzięki podjętym działaniom bank zyskał również realny wpływ na zmianę postaw i nawyków społeczeństwa. Kampania będzie kontynuowana w 2022 r.

Landing page kampanii #mniejplastiku:

www.mniejplastiku.pl

Projekt „Wyjątkowe winyle Dawida Podsiadło z plastikowych odpadów”:

Relacja z akcji „Górska Odyseja”: