Kampania edukacyjna „Mały krok – Wielka Szansa” – KRUK

Metryka praktyki

Firma: Kruk,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2016

Osoby zadłużone lub znajdujące się w złej sytuacji materialnej,  korzystające jednocześnie z pomocy MOPS i MOPR, zostały objęte kampanią edukacyjną „Mały krok – Wielka Szansa”. Akcja miała na celu nakłonienie odbiorców warsztatów do zmiany postawy z biernej na aktywną w kontekście podejmowanych decyzji na rzecz wyjścia z zadłużenia oraz pokazanie dróg wyjścia z długu przy aktywnym udziale członków rodziny osoby zadłużonej. Warsztaty „Mały krok-Wielka Szansa” powstały z myślą o obecnych i potencjalnych klientach KRUK S.A. Działania na rzecz podniesienia świadomości finansowej wyrażają tożsamość firmy, która jako odpowiedzialny uczestnik rynku uczy swoich odbiorców budowania mechanizmów kontroli, właściwego zarządzania domowym budżetem. Zajęcia zorganizowano we wrześniu 2016 r. w Warszawie, Pile, Wałbrzychu i Gdańsku – przy wsparciu instytucjonalnym Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Rodzinie (które uczestniczyły w procesie rekrutacji uczestników zajęć) oraz we Wrocławiu i Katowicach jako samodzielne inicjatywy KRUK S.A. Partnerem merytorycznym warsztatów było Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych. Poprowadził je Roman Pomianowski, założyciel stowarzyszenia, psycholog, od kilku lat współpracujący z osobami zadłużonymi. W warsztaty zostali także włączeni pracownicy KRUK S.A. Doradcy terenowi, po zakończonych zajęciach udzielali indywidualnych porad i konsultacji zainteresowanym uczestnikom. W trakcie kampani ponad 100 osób poznało korzyści płynące z właściwego gospodarowania pieniędzmi. Zostały one także zaznajomione z podstawami psychologii postaw osób zadłużonych. Dowiedziały się, jaką ścieżkę pokonuje dług, czym może grozić unikanie kontaktu z wierzycielami oraz jakie konsekwencje niesie to za sobą w kontaktach z najbliższymi.