Kampania edukacyjna „Docenisz, gdy wycenisz”

Metryka praktyki

Firma: Wiener TU Vienna Insurance Group,
Branża:
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Firma Wiener TU Vienna Insurance Group stworzyła kampanię edukacyjną „Docenisz, gdy wycenisz”. Ceny mieszkań rosną, jednak nie wszyscy biorą to pod uwagę, wybierając sumę ubezpieczenia mieszkania. Gdy jest ona zbyt niska, odszkodowanie może nie pokryć całości wydatków, a zjawisko to nazywane jest luką ubezpieczeniową. Firma przeprowadziła badanie, a w mediach pojawiły się publikacje oraz quiz uświadamiające ryzyka związane z niedoubezpieczeniem, wykorzystała do promocji podcasty, social media oraz podjęła współpracę z autorytetem w dziedzinie finansów – Maciejem Samcikiem z „Subiektywnie o finansach”.