Kampania edukacyjna Dobre Cele

Metryka praktyki

Firma: CSR Consulting,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Kampania edukacyjna Dobre Cele to inicjatywa CSR Consulting. Jej zadaniem jest przybliżenie Celów Zrównoważonego Rozwoju społeczeństwu oraz zachęcanie konsumentów do działania na rzecz ich realizacji w codziennym życiu. Na portalu Dobrecele.pl każdy z celów ma osobną sekcję, w której odbiorca znajdzie jego opis, statystyki dotyczące Polski, podpowiedź kierunku działań, praktyki firm, które działają na rzecz realizacji danego celu oraz test sprawdzający poziom swojego zaangażowania. Kampania edukacyjna Dobre Cele została zainaugurowana po ogłoszeniu wyników badania „Polski konsumenta a Cele Zrównoważonego Rozwoju”. Wyniki jasno wskazywały na to, że Polacy potrzebują wiedzy w jaki sposób mogą działać na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Platforma dobrecele.pl ma na celu wyedukować oraz wyposażyć odbiorców w niezbędną wiedzę oraz pomysły na konkretne działania, jakie można podejmować na rzecz ich realizacji. Badanie będzie cyklicznie powtarzane co pozwoli sprawdzić, czy wzrasta świadomość Polaków w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz czy podejmują więcej działań na ich rzecz.

https://dobrecele.pl/dobre-cele/