Kampania edukacyjna „Bank z klasą. Cała wiedza o bankowości” – Lukas Bank

Metryka praktyki

Firma: Lukas Bank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2010

LUKAS Bank stara się propagować edukację bankową i ekonomiczną wśród dzieci i młodzieży. W tym celu przygotował kampanię edukacyjną „Bank z klasą. Cała wiedza o bankowości” dla dzieci z klas I-III. Poprzez realizację projektu bank przekazuje dzieciom dostosowaną do ich wieku praktyczną wiedzę bankową, naucza oszczędzania, tłumaczy, dlaczego wydawanie pieniędzy też jest ważne. Lekcje prowadzone są przez pracowników LUKAS Banku przy pomocy nauczycieli. W ramach projektu powstał słowniczek pojęć bankowych w języku obcym obowiązującym w danej szkole.

W 2010 roku ruszyła akcja pilotażowa inicjatywy, która do końca roku szkolnego 2010/2011 obejmie 254 dzieci z 3 publicznych szkół podstawowych we Wrocławiu. Edycja kampanii w jednej szkole trwa trzy lata. W ciągu roku szkolnego odbywa się od 4 do 5 lekcji. Całość kończy się konkursem wiedzy.

LUKAS Bank, propagując edukację bankową i ekonomiczną, realizuje rekomendacje Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. W 2011 roku kampania rozszerzona będzie na całą Polskę. Planowane jest zaangażowanie kolejnych od 20 do 30 szkół.