Kampania Często dobre dłużej

Metryka praktyki

Firma: Auchan Retail Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zero waste
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 2 - Zero głodu

Auchan od lat działa na rzecz niemarnowania żywności i prowadzi wiele aktywności w duchu zero waste, jak na przykład zrealizowana w 2020 roku kampania “Oznaczenie ma znaczenie”. Poprzez podejmowane działania firma nie tylko edukuje, ale przede wszystkim wspiera w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych, które w sposób realny przyczyniają się do realizacji celu ograniczenia marnowania żywności.

Kontynuacją tych działań było włączenie się firmy do zainicjowanej przez To Good To Go kampanii edukacyjnej na temat dat umieszczanych na produktach: daty przydatności do spożycia i daty ważności. 29 września 2021 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Marnowaniem Żywności ONZ w sklepach sieci pojawiły się plakaty uwrażliwiające klientów i zachęcające do niewyrzucania nadającego się do spożycia jedzenia, które przekroczyło datę przydatności do spożycia.

Celem kampanii #Często dobre dłużej jest szerzenie wiedzy z zakresu poprawnego czytania dat ważności, aby ograniczyć skalę zjawiska wyrzucania produktów na skutek ich niezrozumienia. To pierwsza tego typu kampania w Polsce realizowana na tak dużą skalę. W ramach akcji marka Auchan zobowiązała się do umieszczenia specjalnych plakatów opatrzonych hasłami Popatrz, Powąchaj, Posmakuj, które przypominały konsumentom, aby używali swoich zmysłów do podjęcia decyzji czy zjeść dany produkt po upływie terminu przydatności do spożycia.

Firma Auchan z zaangażowaniem włączyła się w akcję #Często dobre dłużej. Jest to inicjatywa stymulująca świadome decyzje zakupowe konsumentów w duchu zero waste. Obserwowany w ostatnich latach trend w tym zakresie, choć wyraźny, wymaga dalszych działań wspierających, tak by skala zmian dotyczących ograniczenia marnowania żywności odpowiadała realnym potrzebom.

Kampania #Często dobre dłużej ułatwia konsumentom interpretację oznaczeń na produktach i pozwala uratować wiele z nich przed zmarnowaniem. Tegoroczna kampania, której celem jest edukacja konsumentów, to po raz kolejny uświadamianie, jak należy rozumieć daty przydatności do spożycia.