Kampania CSR Aasy Netu – bądźmy bliżej

Metryka praktyki

Firma: Aasa Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci

5Aasa Polska, we współpracy z instytutem badawczym Kantar Public, przeprowadziła ogólnopolskie badanie na temat doświadczeń i barier kobiet między 45. a 70. rokiem życia „Raport Aasa – Polki Wykluczone Cyfrowo 2017”. Celem badania było sprawdzenie podłoża i skali problemu wykluczenia cyfrowego w tej grupie. Problem wykluczenia cyfrowego dotyczy co trzeciej Polki po 45 roku życia, czyli w skali kraju ok. 2 milionów kobiet.

W odpowiedzi na wyniki badania firma uruchomiła platformę aasynetu.pl z bezpłatnym multimedialnym programem nauczania, dla dojrzałych wiekiem, ale początkujących, jeśli chodzi o umiejętności, użytkowniczek Internetu. Obejmował on naukę pisania maili, wysyłania zdjęć, prowadzenia rozmów on-line i wyszukiwania informacji w Internecie.

Do czynnego udziału w kampanii zaangażowano również młodsze pokolenia. Ich rola polegała na zachęcaniu bliskich osób do nauki korzystania z Internetu i towarzyszeniu im w tym procesie.

W inicjatywę zaangażowali się pracownicy Aasa Polska, którzy podzielili się swoją wiedzą w filmach edukacyjnych i wystąpili w filmie promującym kampanię. Zarząd firmy brał czynny udział w planowaniu i realizacji akcji oraz nagłaśnianiu problemu w mediach.

Do grudnia 2017 r. z materiałów edukacyjnych udostępnionych na platformie skorzystało ponad 31 tys. osób.

Partnerem kampanii była Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Patronat medialny nad akcją objęły portal Odpowiedzialnybiznes.pl i „Głos Seniora”. Wsparcia merytorycznego udzielili wybitni eksperci w zakresie wykluczenia cyfrowego – dr Bogna Bartosz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Dominik Batorski, Socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie opinii zrealizował instytut badawczy Kantar Public.

https://www.youtube.com/watch?v=x8t6Elev4d4&list=PLpZF4_KBC8JX0T621zd4xfzrPtZJRbV0j&index=7

Więcej informacji:

https://aasynetu.pl/

https://www.youtube.com/channel/UC_ouDyZ1SHj1kjlnCmh6zaw