Kampania cotygodniowych testów COVID-19

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Kampania cotygodniowych testów COVID-19 skierowana była do wszystkich pracowników oraz podwykonawców wykonujących prace dla firmy CEMEX Polska w Cementowniach Chełm i Rudniki. Miała ona na celu zminimalizowanie ryzyka infekcji na terenie zakładów. Testy pomogły firmie chronić zdrowie pracowników i zapewnić ciągłość pracy zakładów CEMEX Polska. Firma organizowała również szczepienia przeciw COVID-19. Wszyscy pracownicy oraz podwykonawcy otrzymali ulotki informacyjne o szczepieniach i zasadach panujących w zakładach w czasie trwania pandemii. Każdego tygodnia w testach brało udział średnio 680 osób. Kampania pomogła kształtować odpowiedzialne postawy wobec pandemii COVID-19 oraz promowała zdrowy tryb życia. Dzięki kampanii możliwe było zaangażowała pracowników w aktywne działanie na rzecz powstrzymania pandemii. Testy przesiewowe COVID zapobiegały rozprzestrzenianiu się zakażeń wśród pracowników na terenie zakładów i pomogły zapewnić ciągłość pracy zakładów CEMEX.